Aplikacja: Aromat Smak Zapach

Poniżej 15 pliki z aplikacjami dotyczące wybranego produktu, z biblioteki zawierającej 77 plików.

Olejek cytronellowy ceylon

Automatyczne porównywanie danych chromatograficznych otrzymanych dla olejku cytronellowego ceylon za pomocą GC-TOFMS

Pobierz

Połączenie funkcji automatycznego wyszukiania pików z algorytmem dekonwolucji oraz automatycznego porównywania próbek umożliwia szybką identyfikację analitów oraz wskazanie różnic pomiędzy próbkami. Zabiegi te możliwe są jedynie przy zastosowaniu do analiz systemu Pegasus II GC-TOFMS.

Olejek cytronellowy ceylon

Szybka analiza olejku cytronellowego ceylon za pomocą GC-TOFMS

Pobierz

Połączenie szybkiej chromatografii gazowej (kolumn o mikrometrowej średnicy i szybkiego programu temperatury) dużej szybkości zbierania danych spektralnych z unikalnymi algorytmami automatycznego wyszukiwania pików oraz dekonwolucją pozwoliło na wykrycie 85 składników oleku cytronellowego ceylon za pomacą Pegasus II GC-TOFMS. Eksperyment ten wskazuje na 10-krotne zwiększenie szybkości akwizycji danych. Dzięki spacjalnym funkcjom oprogramowania możliwe jest znaczne skrócenie procesu przetwarzania i obróbki danych.

Smak cytrusów

Szybkie oznaczanie składników olejków cytrusowych

Pobierz

Doskonałe możliwości analityczne systemu Pegasus HT GC-TOFMS zostały zaprezentowane podczas analizy gdzie nadrzędnym celem było skrócenie czasu analizy do minimum przy jednoczesnym zachowaniu pewnej identyfikacji analitów. Standardowo analiza mieszaniny olejków eterycznych trwa od 45 minut nawet do kilku godzin w zależności od stopnia skomplikowania matrycy. Zastosowane algorytmy automatycznego wyszukiwania pików oraz dekonwolucji umożliwiły automatyczną identyfikację wszystkich analitów. Przy czym 49 z nich czyli 67% stanowiło pierwszy rekord w dopasowaniu z biblioteką widm zaś 100% substancji znajdowało się w trzech pierwszych „trafieniach”.

Olejki eteryczne

Szybka analiza mieszaniny 84 olejków eterycznych

Pobierz

Zaprezentowano metodę analizy mieszaniny czystych olejków eterycznych. Stosowanie optymalnych warunków analizy pozwala na otrzymanie danych retencyjnych umożliwiających jednoznaczną identyfikację składników olejków.

Piwo porównanie Twister SBSE

Porównanie dwóch próbek piwa za pomocą GCxGC-TOFMS i z wykorzystaniem funkcji COMPARE

Pobierz

Funkcja porównywania (ang. compare) znajduje się w zakładce „Data Processing Method”. Należy wybrać próbkę referencyjną do której porównywane będą uzyskane wyniki analiz.

Piwo porównanie Twister SBSE

Porównanie dwóch próbek piwa za pomocą GCxGC-TOFMS i zastosowaniu funkcji COMPARE

Pobierz

Funkcja „COMPARE” dostępna w oprogramowaniu ChromaTOF umożliwia porównywanie serii próbek i śledzenie zmian w składzie próbek. Ustalenie kryteriów dopasowania do substancji odniesienia oraz potwierdzenie bezbłędnego dopasowania jest podstawą funkcjonowania opcji COMPARE. Zastosowanie filtrowania tabeli pików pozwala na sprawniejsze zarządzanie danymi w przypadku prowadzenia analiz ukierunkowanych oraz podczas kontroli jakości.

Piwo substancje psujące smak polidimetylosiloksan SBSE Headspace Sorptive Extraction Twister®

Rozwój technik opartych na ekstrakcji z wykorzystaniem PDMS oraz zastosowanie GC-TOFMS do analizy związków psujących smak piwa

Pobierz

Ekstrakcja z wykorzystaniem PDMS jest techniką która charakteryzuje się dobrą dokładnością oraz precyzją dla większości badanych analitów. Jednakże znacznie lepszą wartość współczynnika R2 uzyskano stosując ekstrakcję ruchomym elementem sorpcyjnym (SBSE) jako metodę przygotowania próbki. Dzięki zastosowaniu SBSE wyekstrahowano najwięcej substancji smakowych metoda charakteryzowała się

Substancje smakowe w cynamonie

Analiza olejków miętowych oraz substancji smakowych w cynamonie z wykorzystaniem czynnika chłodzącego WS-3 i GCxGC-TOFMS

Pobierz

GCxGC-TOFMS jest doskonałą techniką do oznaczania WS-3 (oraz innych czynników chłodzących jak również wykonywania analiz ukierunkowanych) w złożonej mieszaninie którą są olejki miętowe oraz kompozycje smakowe. Dużą zaletą tego systemu jest możliwość korzystania z funkcji automatycznego wyszukiwania pików i dekonwolucji widm podczas przetwarzania danych jak również zwiększona pojemność pikowa wynikająca z zastosowania układu GCxGC. Krzywe kalibracyjne zostały sporządzone w szerokim zak

Wykrywanie lotnych substancji smakowych

Wykrywanie lotnych substancji smakowych w powietrzu wydychanym po spożyciu topionego sera i owocowego ponczu za pomocą rurek z PDMS oraz termicznej desorpcji i GC-TOFMS

Pobierz

Otrzymane wyniki wskazują na dużą użyteczność stosowania rurek z PDMS jako metody pobierania próbek powietrza wydychanego do badań. Jest to bardzo szybka i prosta metoda umożliwiająca wykrycie substancji smakowych pochodzących z sera topionego.

Substancje smakowe w olejku z mięty pieprzowej

Analiza mentolu oraz olejku z mięty pieprzowej za pomocą GCxGC-TOFMS z zastosowaniem kolumny chiralnej w pierwszym wymiarze

Pobierz

Zastosowanie systemu GCxGC-TOFMS oraz chiralnej kolumny w pierwszym wymiarze znacznie ułatwia oznaczenie enancjomerów w złożonej mieszaninie którą jest olejek mięty pieprzowej lub próbka naturalnego mentolu. Układ GCxGC-TOFMS z kolumną chiralną może zostać wykorzystany do charakterystyki składników smakowych. Zanieczyszczenia w postaci obecności innych enancjomerów wpływają na walory smakowe olejku. Wybór odpowiedniej kolumny chiralnej znacznie polepsza rozdzielenie specyficznej pary enancjomerów zaś zastosow

Charakterystyka kosmetyków

Analiza kosmetyków za pomocą pirolitycznej dwuwymiarowej chromatografii gazowej i spektrometrii mas czasu przelotu (Py-GCxGC-TOFMS)

Pobierz

Zastosowanie technologii GCxGC-TOFMS umożliwiło wykrycie ponad 500 pików w trzech próbkach tuszu do rzęs. Wykorzystanie spektrometru mas jako detektora z wyboru daje możliwość wyświetlenia na dwuwymiarowym chromatogramie wyłącznie wybranych mas. Właściwość ta w połączeniu z charakterystycznym rozmieszczeniem związków chemicznych należących do tej samej grupy chemicznej otrzymywanym w wyniku zastosowania GCxGC ułatwia wizualne porównanie trzech próbek. Przedstawione wyniki wskazują na możliwość wykorzytania pirolitycznej dwuw

Oznaczanie lotnych związków organicznych

Oznaczanie składników lotnych w produktach konsumenckich za pomocą automatycznej SPME i szybkiej GC-TOFMS

Pobierz

System Pegasus III GC-TOFMS wyposażony w automatyczny sposób przygotowania próbki za pomocą SPME i w moduł LTM jest doskonałym rozwiązaniem do szybkiego analizowania próbek środowiskowych biologicznych i żywności. Prezentowany artykuł dotyczy wykorzystania technologii LTM do szybkiego wykrywania alergenów w produktach konsumenckich z zastosowaniem SPME wykonywanej automatycznie. Rejestrowane dane wykorzystywane są do analizy jakościowej i ilościowej. Dane dotyczące badanych próbek oraz kalibracji są przetwarzane za pomocą oprogramowania Chrom

Charakterystyka perfum

Analiza perfum za pomocą SPME i szybkiej GC-TOFMS

Pobierz

Dane zgromadzone w wyniku przeprowadzonych badań dotyczą różnorodnych lotnych związków organicznych będących substancjami zapachowymi produkowanymi komercyjnie. Lotność badanych substancji mieściła się w zakresie temperatur wrzenia od 1027 st. C dla 11-dietoksyetanu do 218 st. C dla naftalenu. Identyfikacji analitów dokonano przez porównanie otrzymanych widm z widmami z biblioteki NIST.

Substancje lotne uwalniane przez winogrona SPME żywność i smaki

Analiza substancji lotnych uwalnianych przez winogrona za pomocą mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) i kompletnej dwuwymiarowej chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas czasu przelotu (GCXGC-TOFMS)

Pobierz

Próbki winogron (Vitis vinifera var.) przeanalizowano za pomocą SPME i GCxGC-TOFMS. Do obróbki danych wykorzystano funkcję Automated Peak Find przy ustalonym S/N równym 500. Dane pochodzące od pików rozpuszczalnika oraz fazy stacjonarnej z pierwszej kolumny (ang. column bleed) nie poddano przetwarzaniu. W wyniku zastosowanej metody analizy oraz przetwarzania i obórbki danych zidentyfikowano 301 związków chemi

Analiza olejków eterycznych

Analiza olejków eterycznych za pomocą kompletnej dwuwymiarowej chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas czasu przelotu (GCxGC-TOFMS)

Pobierz

Trzy różne olejki eteryczne uzuskane z trzech różnych chemotypów rozmarynu zostały poddane analizie porównawczej za pomocą GC-TOFMS i GCxGC-TOFMS. Zwiększenie pojemności pikowej układu dwuwymiarowej chromatografii gazowej umożliwiło zidentyfikowanie znacznie większej ilości pików w badanej próbce w odniesieniu do tradycyjnego jednowymiarowego układu.

Wróć