Biblioteka Aplikacji LECO - Analiza elementarna

W tej bibliotece znajdują się najnowsze Noty Aplikacyjne opublikowane przez LECO. Wszystkie Noty Aplikacyjne opracowane przez LECO od chwili stworzenia w 1936 pierwszego analizatora, są dostępne w naszych biurach regionalnych. Jeśli wśród dostępnych  tutaj materiałów nie ma poszukiwanych informacji, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Proszę użyć funkcji wyszukiwania do odszukania odpowiedniej Noty Aplikacyjnej. Wyszukiwanie jest możliwe po aplikacjach lub produktach LECO.

Poniżej 20 pliki z aplikacjami dotyczące wybranego produktu, z biblioteki zawierającej 210 plików. Dostęp wymaga rejestracji.

Badanie próbek drutów oraz prętów przy pomocy Spektrometru GDS LECO

W tej nocie aplikacyjnej opisano niektóre metody pozwalające na analizę cienkich i/lub długich próbek takich jak pręty i druty.Dowiedz się więcej...

Oznaczanie zawartości tlenu i azotu w metalach ogniotrwałych i ich stopach

Oxygen and Nitrogen determination in refractory metals like Titanium, Zirconium and othersDowiedz się więcej...

Oznaczenie wilgoci i strat prażenia w próbkach wapna hydratyzowanego

Oznaczenie wilgoci i LOI w próbkach wapna hydratyzowanego na TGA701.Dowiedz się więcej...

Oznaczenie zawartości węgla i siarki w wapieniu i dolomicie

Oznaczanie węgla i siarki w CaCO3, dolomicie, wapieniuDowiedz się więcej...

Analiza termograwimetryczna w gipsie z instalacji odsiarczania spalin (IOS)

Analizator TGA może być wykorzystywany do kontroli jakości i określania parametrów gipsu z instalacji IOS. W załączonej nocie aplikacyjnej opisano metodykę oznaczenia składu próbek gipsu, w tym wilgoci, wody krystalizacyjnej, siarczanu wapnia itp. Dowiedz się więcej...

Oznaczanie zawartości węgla, azotu i siarki w próbkach

Zaawansowany analizator LECO TruMac CNS może być z powodzeniem wykorzystywany do jednoczesnej analizy zawartości CNS w próbkach gleb i materiałów roślinnych. W załączonej nocie aplikacyjnej opisano ustawienia metody, kalibrację i procedure analityczną. Przedstawiono także typowe uzyskiwane wyniki.Dowiedz się więcej...

Analiza zawartości tlenu i azotu w żelazie, stali, stopach niklu i kobaltu

Analizator LECO ON736 zapewnia opłacalną i skuteczną analizę zawartości tlenu i azotu w stali oraz stopach niklu i kobaltu. Poniższa nota aplikacyjna przedstawia wymagania sprzętowe, ustawienia systemu i oczekiwane wyniki analiz.Dowiedz się więcej...

Oznaczenie zawartości siarki w stopach niklu, super-stopach oraz stali o bardzo niskiej zawartości siarki

Limit detekcji na poziomie 0,1 μg zapewniają analizatorowi CS844ES możliwości które do tej pory zarezerwowane były jedynie dla GD-MS. Poniższa notatka aplikacyjna przedstawia ustawienia i kroki niezbędne do określenia bardzo niskich poziomów siarki w stali, stopach niklu i nadstopach.Dowiedz się więcej...

Oznaczenie zawartości węgla i siarki w żeliwie

Poniższa nota aplikacyjna zawiera opis ustawień i kroków niezbędnych do określenia poziomów węgla i siarki w żeliwie za pomocą analizatorów elementarnych serii CS/C/S844. Dzięki jednoczesnej detekcji węgla i siarki oraz prostemu w obsłudze interfejsowi dotykowemu analizator serii CS844 jest doskonałym wyposażeniem każdego laboratorium odlewniczego.Dowiedz się więcej...

Oznaczenie zawartości węgla i siarki we fluorycie

Węgiel jest jednym z zanieczyszczeń fluorytu które musi być oznaczone, występuje on w formie węgl¬anów lub węgla organicznego. Analizator LECO CS844 wyposażony w pułapkę halogenków zapewnia szybkie i dokładne oznaczenie węgla całkowitego oraz umożliwia automatyczne przeliczenie na CaCO3 w próbce. Nota aplikacyjna zawiera procedurę przygotowania próbek, procedurę analityczną i przykładowe wyniki.Dowiedz się więcej...

Oznaczanie zawartości węgla powierzchniowego w prętach lub arkuszach aluminiowych

LECO RC612 to wielofazowy analizator węgla i wilgoci. Zaprojektowany do oznaczania różnych form węgla doskonale nadaje się do badania poziomu zanieczyszczeń powierzchni poprzez oleje lub pozostałości obróbki powierzchniowej. Dowiedz się więcej...

Oznaczanie zawartości azotu/białka w produktach serwatkowych na analizatorze FP628

Białko serwatkowe jest powszechnie używanym składnikiem suplementów diety, z uwagi na łatwą dostępność, wysoką rozpuszczalność i unikatowe cechy funkcjonalne. Dokładne oznaczenie zawartości białka w produktach serwatkowych ma znaczenie zarówno przy określaniu wartości odżywczych produktów, jak i w kontroli jakości. Zawartość białka w produktach serwatkowych i innych produktach żywnościowych jest najczęściej wyliczana na podstawie oznaczonej zawartości azotu, przy zastosowaniu współczynnika przeliczeniowego (współczynnik ten jest zmienny w zależności od składu matrycy).Dowiedz się więcej...

Oznaczanie zawartości siarki w węglowodorach metodą wysokotemperaturowego spalania

Oznaczenie zawartości siarki metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR (ASTM D1552) jest odpowiednie do produktów petrochemicznych o punkcie wrzenia powyżej 177 st. C, w tym oleju napędowego, oleju pozostałościowego, smarów i dodatków specjalnych.Dowiedz się więcej...

Oznaczanie zawartości wilgoci, części lotnych i popiołu w próbkach biomasy

Wilgoć, części lotne i popiół są istotnymi składnikami przy określaniu jakości paliw. TGA701 umożliwia oznaczyć wszystkie 3 parametry w próbce. Urządzenie ma możliwość oznaczenia 19 próbek jednocześnie.Dowiedz się więcej...

Oznaczenie zawartości węgla w azotkach na analizatorze C744

Analizator LECO serii C744 pozwala na szybką ocenę czystości azotków.Dowiedz się więcej...

Oznaczenie zawartości węgla w azotkach na analizatorze C844

Analizator LECO serii C844 pozwala na szybką ocenę czystości azotków.Dowiedz się więcej...

Oznaczenie profilu odwęglenia w stali

W systemie LECO AMH55 odciski i ich pomiar jest wykonywany automatycznie. Zaawansowane oprogramowanie Cornerstone oferuje automatyczny przebieg procesu na następujących etapach: praca stolika, wykonanie odcisków, pomiar ostrości, pomiar odcisków, obliczanie twardości, dokumentacja i raportowanie.Dowiedz się więcej...
Wróć