Biblioteka Aplikacji LECO - Analiza elementarna

W tej bibliotece znajdują się najnowsze Noty Aplikacyjne opublikowane przez LECO. Wszystkie Noty Aplikacyjne opracowane przez LECO od chwili stworzenia w 1936 pierwszego analizatora, są dostępne w naszych biurach regionalnych. Jeśli wśród dostępnych  tutaj materiałów nie ma poszukiwanych informacji, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Proszę użyć funkcji wyszukiwania do odszukania odpowiedniej Noty Aplikacyjnej. Wyszukiwanie jest możliwe po aplikacjach lub produktach LECO.

Poniżej 20 pliki z aplikacjami dotyczące wybranego produktu, z biblioteki zawierającej 232 plików. Dostęp wymaga rejestracji.

TGA801 – LOI in Combustion Residues

Fly ash and other combustion residues are analyzed for LOI with the TGA 801.Dowiedz się więcej...

GDS900 – Boron w stali niskostopowej

Oznaczanie zawartości boru, nawet w niskich stężeniach, może być wykonane za pomocą GDS 900 w łatwy sposób.Dowiedz się więcej...

Oznaczanie całkowitej zawartości ciał stałych w mleku

Dokładne i precyzyjne określenie zawartości wilgoci w produktach mlecznych, dostarcza ważnych informacji dotyczących zarówno jakości jak i bezpieczeństwa żywności (tekstura, smak, stabilność mikrobiologiczna).Dowiedz się więcej...

Oznaczanie zawartości wilgoci w serach

Dokładne i precyzyjne oznaczenie zawartości wilgoci i popiołu w serach dostarcza ważnych informacji związanych z jakością i bezpieczeństwem żywności. Wilgoć jest również kluczową zmienną używaną do obliczania czystości produktu oraz przeliczenia wyników analiz dla suchej masy.Dowiedz się więcej...

TC600/TCH600 Oznaczanie zawartości tlenu i azotu w żelazostopach

Oznaczanie zawartości tlenu i azotu w żelazostopach poprzez topienie w piecu elektrodowymDowiedz się więcej...

S832 Oznaczanie zawartości siarki w gumie

Metodę oznaczania zawartości siarki za pośrednictwem wysokotemperaturowego pieca rurowego opisano w niniejszej nocie aplikacyjnejDowiedz się więcej...

RC612 Oznaczanie zawartości wilgoci w topnikach spawalniczych

Oznaczanie zawartości wilgoci w piecu rurowym dla niskich stężeń pokazane jest w dwuetapowym programieDowiedz się więcej...

Analiza stali nierdzewnych (odpornych na korozję oraz żaroodpornych)

Nota apikacyjna opisuje metody analizy ilościowych dla stali nierdzewnych, odpornych na korozję oraz żaroodpornych na spektometrze LECO GDS 900.Dowiedz się więcej...

GDS900 – Analiza stali niskostopowych, Cr-Mo, automatowych, oraz wysoko manganowych stali austenitycznych

Nota aplikacyjna opisuje metody analizy stali niskostopowych, Cr-Mo, automatowych, oraz wysoko manganowych stali austenitycznych na spektrometrze LECO GDS 900.Dowiedz się więcej...

GDS900 – Analiza ilościowa stopów miedzi

Nota aplikacyjna opisuje metodę analizy ilościowej stopów miedzi na spektomerze LECO GDS 900.Dowiedz się więcej...

GDS900 – Analiza żeliwa

Ta nota aplikacyjna opisuje metodę analizy żeliwa utwardzanego i szarego na spektrometrze LECO GDS 900Dowiedz się więcej...

GDS 900 – Analiza ilościowa kutych i odlewanych stopów aluminium

Nota aplikacyjna opisuje metodę analizy kutych i odlewanych stopów aluminium z wykorzystaniem spektometru LECO GDS900. Dowiedz się więcej...

Analizator serii 928 – oznaczanie zawartości azotu / białka w mące

Dokładne i precyzyjne oznaczanie zawartości białka odgrywa ważną rolę w określeniu jakości, kategorii jak i również w wyznaczaniu wartości odżywczych w mące.Dowiedz się więcej...

Analizator serii 828 – oznaczanie zawartości azotu / białka w mące

Dokładne i precyzyjne oznaczanie zawartości białka odgrywa ważną rolę w określeniu jakości, kategorii jak i również w wyznaczaniu wartości odżywczych w mące. Dowiedz się więcej...

Oznaczanie zawartości wilgoci i popiołu w mące

Dokładne i precyzyjne oznaczenie zawartości wilgoci i popiołu w produktach mącznych dostarcza ważnych informacji związanych z jakością i bezpieczeństwem żywności. Wilgoć jest również kluczową zmienną używaną do obliczania czystości produktu oraz przeliczenia wyników analiz dla suchej masy. Zawartość popiołu jest wskaźnikiem zanieczyszczeń, takich jak otręby w mąkach oczyszczonych.Dowiedz się więcej...

TGA801 – Oznaczanie zawartości wilgoci oraz popiołu w karmach i paszach dla zwierząt

Dokładne i precyzyjne oznaczenie zawartości wilgoci oraz popiołu w produktach paszowych dostarcza ważnych informacji dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności. Wilgoć jest kluczową zmienną, wykorzystywaną do obliczenia czystości produktu oraz przeliczenia wyników analiz dla suchej masy.Dowiedz się więcej...

TGA801 – Oznaczanie zawartości wilgoci, części lotnych, popiołu oraz stałej części palnej (węgla związanego) w węglu

Zawartość wilgoci, części lotnych oraz popiołu to istotne parametry stosowane w ocenie jakości węgla.Dowiedz się więcej...

TGA801 – Oznaczanie zawartości wilgoci, części lotnych, popiołu oraz stałej części palnej (węgla związanego) w koksie

Zawartość wilgoci, części lotnych oraz popiołu to istotne parametry stosowane w ocenie jakości koksu.Dowiedz się więcej...

Oznaczanie zawartości wilgoci w produktach paszowych

W nocie aplikacyjnej opisano bezpośrednią metodę analizy wilgotności w produktach paszowych.Dowiedz się więcej...
Wróć