Biblioteka Aplikacji LECO - Analiza elementarna

W tej bibliotece znajdują się najnowsze Noty Aplikacyjne opublikowane przez LECO. Wszystkie Noty Aplikacyjne opracowane przez LECO od chwili stworzenia w 1936 pierwszego analizatora, są dostępne w naszych biurach regionalnych. Jeśli wśród dostępnych  tutaj materiałów nie ma poszukiwanych informacji, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Proszę użyć funkcji wyszukiwania do odszukania odpowiedniej Noty Aplikacyjnej. Wyszukiwanie jest możliwe po aplikacjach lub produktach LECO.

Poniżej 20 pliki z aplikacjami dotyczące wybranego produktu, z biblioteki zawierającej 198 plików. Dostęp wymaga rejestracji.

Oznaczenie zawartości węgla i siarki we fluorycie

Węgiel jest jednym z zanieczyszczeń fluorytu które musi być oznaczone, występuje on w formie węgl¬anów lub węgla organicznego. Analizator LECO CS844 wyposażony w pułapkę halogenków zapewnia szybkie i dokładne oznaczenie węgla całkowitego oraz umożliwia automatyczne przeliczenie na CaCO3 w próbce. Nota aplikacyjna zawiera procedurę przygotowania próbek, procedurę analityczną i przykładowe wyniki.Dowiedz się więcej...

Oznaczanie zawartości węgla powierzchniowego w prętach lub arkuszach aluminiowych

LECO RC612 to wielofazowy analizator węgla i wilgoci. Zaprojektowany do oznaczania różnych form węgla doskonale nadaje się do badania poziomu zanieczyszczeń powierzchni poprzez oleje lub pozostałości obróbki powierzchniowej. Dowiedz się więcej...

Oznaczanie zawartości azotu/białka w produktach serwatkowych na analizatorze FP628

Białko serwatkowe jest powszechnie używanym składnikiem suplementów diety, z uwagi na łatwą dostępność, wysoką rozpuszczalność i unikatowe cechy funkcjonalne. Dokładne oznaczenie zawartości białka w produktach serwatkowych ma znaczenie zarówno przy określaniu wartości odżywczych produktów, jak i w kontroli jakości. Zawartość białka w produktach serwatkowych i innych produktach żywnościowych jest najczęściej wyliczana na podstawie oznaczonej zawartości azotu, przy zastosowaniu współczynnika przeliczeniowego (współczynnik ten jest zmienny w zależności od składu matrycy).Dowiedz się więcej...

Oznaczanie zawartości siarki w węglowodorach metodą wysokotemperaturowego spalania

Oznaczenie zawartości siarki metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR (ASTM D1552) jest odpowiednie do produktów petrochemicznych o punkcie wrzenia powyżej 177 st. C, w tym oleju napędowego, oleju pozostałościowego, smarów i dodatków specjalnych.Dowiedz się więcej...

Oznaczanie zawartości wilgoci, części lotnych i popiołu w próbkach biomasy

Wilgoć, części lotne i popiół są istotnymi składnikami przy określaniu jakości paliw. TGA701 umożliwia oznaczyć wszystkie 3 parametry w próbce. Urządzenie ma możliwość oznaczenia 19 próbek jednocześnie.Dowiedz się więcej...

Oznaczenie zawartości węgla w azotkach na analizatorze C744

Analizator LECO serii C744 pozwala na szybką ocenę czystości azotków.Dowiedz się więcej...

Oznaczenie zawartości węgla w azotkach na analizatorze C844

Analizator LECO serii C844 pozwala na szybką ocenę czystości azotków.Dowiedz się więcej...

Oznaczenie profilu odwęglenia w stali

W systemie LECO AMH55 odciski i ich pomiar jest wykonywany automatycznie. Zaawansowane oprogramowanie Cornerstone oferuje automatyczny przebieg procesu na następujących etapach: praca stolika, wykonanie odcisków, pomiar ostrości, pomiar odcisków, obliczanie twardości, dokumentacja i raportowanie.Dowiedz się więcej...

Oznaczanie zawartości węgla, wodoru i azotu w próbkach biomasy

Analizator LECO CHN628 umożliwia szybkie, niezawodne i niezależne od matrycy oznaczenie składu elementarnego wszelkiego rodzaju biopaliw, w ciągu zaledwie 4-5 minut.Urządzenie może być wyposażone w dodatkowy piec do analizy zawartości siarki i tlenu.Dowiedz się więcej...

Oznaczenie zawartości węgla i siarki w węglikach wolframu

Ze względu na wysoką dokładność w analizie węgla oraz niskie limity detekcji dla siarki analizator LECO CS844 jest idealnym rozwiązaniem do jednoczesnej analizy węgla i siarki w węglikach wolframu.Dowiedz się więcej...

Oznaczanie azotu/białka w próbkach mąki

Całkowita zawartość białka w mące kukurydzianej, pszennej i ryżowej oznaczona przy użyciu analizatora LECO TruMac N, z helem i argonem jako gazami nośnymi oraz przy skróconym czasie analizy.Dowiedz się więcej...

Oznaczenie siarki i węgla w cemencie, glinie, popiołach lotnych, popiele, kamieniu wapiennym i rudach

W tej nocie aplikacyjnej można znaleźć opis analizy z uwzględnieniem przygotowania próbek, parametrów metody, czynności w trakcie metody itd. LECO SC832 umożliwia wyników o wysokiej jakości w materiałach nieorganicznych.Dowiedz się więcej...

Węgiel, azot i siarka w glebie

Analizatory LECO pracujące metodą spalania serii TruMac CNS umożliwiają szybkie i precyzyjne wyniki analiz dużych próbek gleby. Szczegóły dotyczące procedur i ustawień metody zostały opisane w niniejszej nocie aplikacyjnej.Dowiedz się więcej...

Równoczesne oznaczania zawartości siarki i węgla w węglu i koksie

Ta nota aplikacyjna opisuje krok po kroku optymalne parametry metody i ustawienia potrzebne do równoczesnego oznaczenia siarki i węgla w węglu i koksie przy użyciu analizatora LECO SC832.Dowiedz się więcej...

Siarka w węglu i koksie

Załączona nota aplikacyjna opisuje wyjątkową wydajność i doskonałą precyzję nowych analizatorów serii LECO 832 przeznaczonych do oznaczania zawartości siarki zgodnie z ASTM D4239Dowiedz się więcej...

Siarka w koncentratach rud

Następująca nota aplikacyjna zawiera ustawienia i kroki potrzebne do oznaczenia zawartości siarki w koncentratach rud za pomocą analizatora serii CS/S744. Dowiedz się więcej...

Ciepło spalania węgla

Ciepło spalania węgla kamiennego jest najczęściej wykorzystywanym parametrem jakościowym stosowanym do klasyfikacji typu i kształtowania cen węgla.Dowiedz się więcej...

Analiza materiałów ogniotrwałych za pomocą analizatora CS744

Oznaczanie węgla w materiałach ogniotrwałych za pomocą analizatora CS744. Ref: 203-821-471Dowiedz się więcej...
Wróć