Normy i metody pomiarowe

Instrumenty LECO zapewniają metodologię zgodną z wieloma międzynarodowymi organizacjami stnadaryzującymi jak ASTM (American Society for Testing and Materials), ISO (International Organization for Standardisation), AOAC (Association of Official Analytical Chemists), AOCS (American Oil Chemists Society), ASBC (American Society of Brewing Chemists), AACC (American Association of Cereal Chemists), AWS (American Welding Society), DIN (Deutsches Institut für Normung), Russian Interstate Standards (GOST) i wieloma innymi.

Wróć