• Wartość opałowa / Ciepło spalania

    Calor

    Ciepło spalania jest jednym z najważniejszych czynników charakteryzujących jakość paliw wszelkiego typu. Kalorymetry LECO zapewniają szybką i dokładną analizę wielu materiałów organicznych, wliczając węgiel, koks, paliwa płynne, biomasę i materiały odpadowe.

Wróć