Product

 • Siarka/Węgiel

  Techniki jednoczesnego lub osobnego oznaczania węgla i siarki w różnorakich  materiałach organicznych jak węgiel, koks, oleje, jak również pewnych materiałach nieorganicznych jak gleby, cement, wapień zgodnie z ASTM. Dokładny wynik otrzymujemy w mniej niż 3 minuty bez potrze by stosowania niebezpiecznych odczynników.

 • Wartość opałowa / Ciepło spalania

  Ciepło spalania jest jednym z najważniejszych czynników charakteryzujących jakość paliw wszelkiego typu. Kalorymetry LECO zapewniają szybką i dokładną analizę wielu materiałów organicznych, wliczając węgiel, koks, paliwa płynne, biomasę i materiały odpadowe.

 • Węgiel/ wodór/ azot

  Ogromna liczba zastosowań analizatorów serii LECO CHN zapewnia optymalną wszechstronność urządzeń dostępnych w różnych możliwych konfiguracjach (azot/białko, węgiel/azot, oraz węgiel wodór i azot).

 • Wilgoć całkowita/Straty prażenia(LOI)/Części lotne/Popiół

  Analiza automatycznym analizatorem termograwimetrycznym zastępuje tradycyjne techniki analityczne wymagające zastosowania pieców próżniowych,muflowych,wagi analitycznej oraz dużego zaangażowania czasu pracowników. Pracujący zgodnie z aktualnymi normami analizator TGA801 LECO stosowany jest w wielu gałęziach przemysłu i szerokim zakresie aplikacji włączając węgiel/koks, cement, katalizatory, żywność i karmę.

 • Węgiel/ wodór/ azot/ tlen/ siarka ( CHNOS )

  Wyjątkowe rozwiązania technologiczne i oprogramowanie LECO dla uzyskiwania optymalnej wydajności w oznaczaniu C, H, N, S i O z mikro próby (1 to 10 mg). Analizatory oferują niski koszt pojedynczej analizy w precyzyjnym oznaczaniu różnego rodzaju próbek w postaci płynnej jak i ciekłej. Typowe obszary pracy to farmacja, polimery, chemia oraz petrochemia.

 • Oznaczanie topliwości popiołu

  LECO zapewnia metody zgodne z ASTM-, DIN-, ISO- oraz BSI- przy automatycznym oznaczaniu topliwości popiołu  w próbkach węgla, koksu i biomasy AF700 posiada funkcję rozpoznawania obrazu (IRF), podwójny piec do jednoczesnej analizy próbek w atmosferze utleniającej i redukującej i wiele więcej.

 • Wielofazowy węgiel i wodór/wilgoć

  LECO oferuje unikatowe rozwiązania do kwalifikacji i kwantyfikacji różnych rodzajów węgla (powierzchniowy, wolny, organiczny, nieorganiczny) i wodoru/wody obecnych w różnych próbkach organicznych i nieorganicznych.

  Product

Wróć