Product

 • Siarka/Węgiel

  Techniki jednoczesnego lub osobnego oznaczania węgla i siarki w różnorakich  materiałach organicznych jak węgiel, koks, oleje, jak również pewnych materiałach nieorganicznych jak gleby, cement, wapień zgodnie z ASTM. Dokładny wynik otrzymujemy w mniej niż 3 minuty bez potrze by stosowania niebezpiecznych odczynników.

 • Węgiel/azot / białko

  Alternatywne do metody Kjeldahla rozwiązanie zapewnia szybsze bezpieczniejsze i powtarzalne wyniki w analizie białka w żywności. Metoda wysokotemperaturowego spalania Dumas zapewnia minimalną preparatykę, duża masa daje odpowiednią homogeniczność próbki oraz precyzję pomiaru.

 • Węgiel/ wodór/ azot

  Ogromna liczba zastosowań analizatorów serii LECO CHN zapewnia optymalną wszechstronność urządzeń dostępnych w różnych możliwych konfiguracjach (azot/białko, węgiel/azot, oraz węgiel wodór i azot).

 • Wilgoć całkowita/Straty prażenia(LOI)/Części lotne/Popiół

  Analiza automatycznym analizatorem termograwimetrycznym zastępuje tradycyjne techniki analityczne wymagające zastosowania pieców próżniowych,muflowych,wagi analitycznej oraz dużego zaangażowania czasu pracowników. Pracujący zgodnie z aktualnymi normami analizator TGA801 LECO stosowany jest w wielu gałęziach przemysłu i szerokim zakresie aplikacji włączając węgiel/koks, cement, katalizatory, żywność i karmę.

 • Wielofazowy węgiel i wodór/wilgoć

  LECO oferuje unikatowe rozwiązania do kwalifikacji i kwantyfikacji różnych rodzajów węgla (powierzchniowy, wolny, organiczny, nieorganiczny) i wodoru/wody obecnych w różnych próbkach organicznych i nieorganicznych.

  Product

Wróć