Product

 • Węgiel/azot / białko

  Alternatywne do metody Kjeldahla rozwiązanie zapewnia szybsze bezpieczniejsze i powtarzalne wyniki w analizie białka w żywności. Metoda wysokotemperaturowego spalania Dumas zapewnia minimalną preparatykę, duża masa daje odpowiednią homogeniczność próbki oraz precyzję pomiaru.

 • Węgiel/ wodór/ azot

  Ogromna liczba zastosowań analizatorów serii LECO CHN zapewnia optymalną wszechstronność urządzeń dostępnych w różnych możliwych konfiguracjach (azot/białko, węgiel/azot, oraz węgiel wodór i azot).

 • Wilgoć całkowita/Straty prażenia(LOI)/Części lotne/Popiół

  Analiza automatycznym analizatorem termograwimetrycznym zastępuje tradycyjne techniki analityczne wymagające zastosowania pieców próżniowych,muflowych,wagi analitycznej oraz dużego zaangażowania czasu pracowników. Pracujący zgodnie z aktualnymi normami analizator TGA801 LECO stosowany jest w wielu gałęziach przemysłu i szerokim zakresie aplikacji włączając węgiel/koks, cement, katalizatory, żywność i karmę.

 • Oznaczanie wilgoci/Metoda bezpośrednia

  Automatyczne oznaczanie wilgoci metodą bezpośrednią, zastępujące długie i pracochłonne tradycyjne metody suszarkowe.

 • Węgiel/ wodór/ azot/ tlen/ siarka ( CHNOS )

  Wyjątkowe rozwiązania technologiczne i oprogramowanie LECO dla uzyskiwania optymalnej wydajności w oznaczaniu C, H, N, S i O z mikro próby (1 to 10 mg). Analizatory oferują niski koszt pojedynczej analizy w precyzyjnym oznaczaniu różnego rodzaju próbek w postaci płynnej jak i ciekłej. Typowe obszary pracy to farmacja, polimery, chemia oraz petrochemia.

  Product

Wróć