Alergeny w kosmetykach

Wykonywanie analizy ilościowej oraz jakościowej alergenów w środkach higieny osobistej i środkach czystości zostało prawnie narzucone wszystkim producentom z tej branży. Ciągłe zwiększanie wymagań związanych z oznaczaniem określonych alergenów oraz poszukiwanie nowych substancji o potencjalnym działaniu uczulającym, wymaga stosowania wysokosprawnej spektrometrii mas. Aparaty LECO: GC-TOFMS i GCxGC-TOFMS dostarczają korzyści związanych przede wszystkim z TOFMS, czyli z zachowaniem ciągłości spektralnej (wszystkie widma zarejestrowane w piku chromatograficznym są jednakowe) oraz możliwością wykonania analizy ilościowej analitów występujących w próbce w szerokim zakresie stężeń podczas jednego dozowania próbki. Praca z systemami LECO zapewnia uzyskanie rzetelnych wyników analizy jakościowej i dużą przepustowość próbek.

014-02-02_SepSci_Market1-3

Charakterystyka substancji aromatycznych i zapachowych

Wąchanie lub smakowanie nowych, nieznanych dotąd rzeczy wywołuje ekscytację. W celu dokładnego scharakteryzowania poszczególnych składników złożonej mieszaniny różnych substancji smakowych i zapachowych, należy dysponować zaawansowaną aparaturą analityczną. LECO oferuje swoim klientom wszechstronne rozwiązania  w postaci systemu GCxGC-TOFMS, który jest w stanie sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom analitycznym. Sprawdzone technologie LECO pozwalają na zwiększenie przepustowości laboratoriów i obniżenie kosztów ich utrzymania. Nasze motto brzmi:” You can do more with less”.

014-02-02_SepSci_Market1-2

Perfumy i olejki eteryczne

Kompleksowa analiza środków higieny osobistej oraz detergentów stosowanych na co dzień w gospodarstwie domowym jest dość kłopotliwa ze względu na specyfikę substancji zapachowych oraz na bogactwo matrycy. LECO oferuje wyjątkowe rozwiązanie  - połączenie spektrometru mas z analizatorem czasu przelotu (TOFMS), które zapewnia pozyskiwanie wysokiej jakości danych spektralnych oraz ich przetwarzanie. Stosowanie TOFMS gwarantuje polepszenie wyników analitycznych oraz zapewnia korzyści wynikające z stosowania TOFMS, takie jak sprawne działanie dekonwolucji i automatycznego wyszukiwania pików.

014-02-02_SepSci_Market1-1

Tytoń

Analiza metabolitów i pestycydów w liściach tytoniu oraz badanie samego dymu tytoniowego stanowi potwierdzenie jakości poszczególnej marki tytoniu. Zaobserwowanie tak subtelnych różnic pomiędzy próbkami jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednio czułej i wysokorozdzielczej aparatury. Systemy LECO: Pegasus GCxGC-TOFMS oraz Pegasus GC-HRT umożliwiają szybką i  jednoznaczną  identyfikację substancji aromatycznych i smakowych w tytoniu. Systemy te dostarczają pewnych danych analitycznych, które potwierdzają jakość marki oraz gwarantują konkurencyjność produktu na rynku. Takie wyniki można osiągnąć dzięki nowoczesnej technologii firmy LECO w systemach wyposażonych w TOFMS.

014-02-02_SepSci_Market1-4
Wróć