Paliwa i biopaliwa

Biopaliwa produkowane najczęściej z olejów roślinnych, tłuszczów zwierzęcych oraz gazów recyklingowych, zyskują coraz więcej zwolenników. Charakterystyka tych biopaliw dzięki wykorzystaniu systemu LECO o nazwie Pegasus 4D (GCxGC-TOFMS) jest dużo łatwiejsza, ponieważ umożliwia on identyfikację od setek do tysięcy różnych substancji obecnych w bardzo bogatej matrycy. Stosowanie GCxGC-TOFMS do badania paliw, umożliwia uzyskanie efektywnego i sprawnego rozdzielenia wszystkich analitów oraz jednoznaczną ich identyfikację, dzięki znacznemu zwiększeniu pojemności pikowej układu. Ten zintegrowany system pozwala w prosty i szybki sposób wykonać analizę bardzo skomplikowanej mieszaniny, którą stanowią paliwa.

014-02-02_SepSci_Market6-3

Petroleomika – ropa naftowa

Ropa naftowa jest bardzo bogatą matrycą i trudną do badań, ponieważ zawiera tysiące substancji należących do różnych klas związków chemicznych. Firma LECO stworzyła wysokorozdzielcze połączenia typu GC-MS, umożliwiające dokładny pomiar mas, który ułatwia pewną identyfikację analitów. System GC-TOFMS dedykowany jest do badań związanych z petroleomiką, jak np. analiza składników ropy naftowej oraz jej poszczególnych frakcji, związków alifatycznych, aromatycznych oraz heterocyklicznych obecnych w paliwach. Dzięki systemom TOFMS firmy LECO substancje te mogą ulegać jonizacji w wyniku stosowania różnych metod jonizacji jak APPI, DART i ESI lub EI. Wysokorozdzielcze spektrometry mas Pegasus GC-HRT rejestrują widma mas w szerokim zakresie dynamicznym i dla szerokiego zakresu mas, dzięki czemu dużo łatwiej jest scharakteryzować anality w próbkach paliw, nawet w obecności substancji przeszkadzających.

014-02-02_SepSci_Market6-2

Analiza chemiczna

Usługowa analiza chemiczna próbek o skomplikowanej matrycy stanowi wyzwanie nawet dla uznanych w świecie laboratoriów, ponieważ wymaga stosowania wysoko wyspecjalizowanego sprzętu, najczęściej chromatografii sprzężonej ze spektrometrią mas. Produkty firmy LECO z dziedziny technik separacyjnych umożliwiają rozwiązanie wielu problemów analitycznych oraz wspierają laboratoria w wykonywaniu analiz usługowych, szczególnie w przypadku analizy próbek środowiskowych, ropy naftowej, w wykonywaniu analiz do celów kryminalistycznych, farmaceutycznych oraz analizy próbek biologicznych. Dzięki zastosowaniu w laboratoriach analitycznych spektrometrów mas czasu przelotu firmy LECO oraz systemów sprzężonych z GCxGC, możliwe jest zwiększenie przepustowości próbek przy jednoczesnej redukcji kosztów związanych z procesem przygotowania próbki oraz kosztów związanych z utrzymaniem aparatury analitycznej.

014-02-02_SepSci_Market6-1
Wróć