Autentyczność i identyfikowalność

Stale rosnące wymagania konsumentów odnośnie nowych i atrakcyjnie wyglądających produktów żywnościowych powodują, że producenci żywności pracują na wysokich obrotach. Jednakże możliwość zbadania sposobu przetwarzania surowych składników przetworzonego produktu jest istotna w celu określenia, czy dana żywność jest bezpieczna. Ważnym dla konsumenta elementem jest również potwierdzenie, czy produkt jest autentyczny, a jego skład zgodny z etykietą. Fakt ten ma duże znaczenie szczególnie w przypadku produktów regionalnych i ekskluzywnych. Firma LECO oferuje producentom żywności analizatory pojedynczych pierwiastków (C, S, N, O) oraz uznane w świecie spektrometry mas czasu przelotu (TOFMS), które są w stanie sprostać wszelkim analitycznym wymaganiom związanym z analizą i kontrolą żywności.

014-02-02_SepSci_Market3-4

Analizy ukierunkowane i nieukierunkowane

Technologia spektrometrów mas firmy LECO zapewnia dużą szybkość w wykonywaniu analiz, łatwość obsługi aparatu, trwałość i rzetelność działania całych zintegrowanych systemów. Rozwój układów TOFMS w kierunku badań przesiewowych i analiz ukierunkowanych pozwolił na osiągnięcie znacznie lepszych rezultatów przy mniejszym nakładzie pracy. Dzięki aparatom TOFMS możliwe jest także wykonywanie nieukierunkowanych analiz pozostałości pestycydów, bez konieczności stosowania skomplikowanych, czasochłonnych i kosztownych metod przygotowania próbki. LECO dostarcza swoim klientom nie tylko sprawdzonych technologii, ale również pomaga opracowywać metody analityczne, zwiększać przepustowość laboratoriów, redukując przy tym koszty bieżące związane z pracą i utrzymaniem aparatów. Takie podejście pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze, środki i zwiększyć efektywność wykonywania badań.

014-02-02_SepSci_Market3-3

Zanieczyszczenia z opakowań

Zanieczyszczenia produktów żywnościowych przedostające się z opakowań stanowią poważny problem, który jest obecnie powszechnie dyskutowany. Najprostszym rozwiązaniem związanym z wykrywaniem tego rodzaju zanieczyszczeń w próbkach o bogatej matrycy jest wykorzystanie systemu GCxGC firmy LECO. Rezultaty uzyskiwane za pomocą systemów sprzężonych z dwuwymiarową chromatografią gazową zgodne są z obowiązującymi normami prawnymi. Systemy 2D umożliwiają wykonanie analizy jakościowej i ilościowej węglowodorów nasyconych (MOSH) i aromatycznych (MOAH) w opakowaniach do żywności. Bezpośrednim źródłem MOSH i MOAH jest ropa naftowa. Dzięki jednej z wielu funkcji oprogramowania ChromaTOF o nazwie Classification, na podstawie widm mas na chromatogramie zaznaczone zostają obszary występowania tych substancji.  Wykonując kolejne analizy opakowań bardzo łatwo wizualnie stwierdzić obecność analitów w próbce, ponieważ zostają one automatycznie sklasyfikowane do grupy MOSH lub MOAH i zaznaczone na chromatogramie.

014-02-02_SepSci_Market3-2

Wykrywanie pozostałości pestycydów

Na rynku spożywczym dostępne są produkty żywnościowe z całego świata, a ich jakość musi być stale kontrolowana i spełniać wszelkie dopuszczalne normy związane np. z zawartością pozostałości pestycydów. Do identyfikacji oraz oznaczania ilościowego tych związków wykorzystywane są spektrometry mas czasu przelotu firmy LECO o nominalnej i wysokiej rozdzielczości (GC-TOFMS i GCxGC-TOFMS) dostarczające wiarygodnych i sprawdzonych danych. Aparaty te zapewniają pewność oraz dokładność pomiarów w przypadku wykonywania ukierunkowanych analiz (and. target analysis) żywności przetworzonej, owoców i warzyw, mleka i pasz dla zwierząt, w związku z tym wszystkie laboratoria zajmujące się kontrolą żywności powinny być wyposażone w systemy TOFMS firmy LECO. Dzięki tym aparatom można wykonać więcej analiz przy mniejszym nakładzie pracy operatora i przy obniżonych kosztach związanych z utrzymaniem aparatury.

014-02-02_SepSci_Market3-1
Wróć