Pożary i podpalenia

Ustalenie przyczyny pożaru oraz określenie, czy na przykład miało miejsce podpalenie mienia, jak również zidentyfikowanie zastosowanych do tego celu środków chemicznych i materiałów wybuchowych jest przedmiotem badań laboratoriów kryminalistycznych. Spektrometry mas czasu przelotu LECO umożliwiają naukowcom wykonywanie badań przesiewowych, prowadzenie analiz jakościowych i ilościowych w tym samym czasie. Stosowanie uznanych w świecie układów dwuwymiarowej chromatografii gazowej do badań kryminalistycznych pozwala analitykom skrócić czas analiz, uzyskując jednocześnie więcej informacji spektralnej o analitach bez konieczności zwiększenia nakładu pracy ludzkiej. System GCxGC-TOFMS umożliwia badanie fazy gazowej chemicznych środków wybuchowych, sztucznych ogni, badanie substancji ciekłych wzniecających ogień jak, np. benzyna, parafina, olej napędowy.

014-02-02_SepSci_Market5-4

Rozwiązywanie zagadek kryminalistycznych

Niekiedy potwierdzona i pewna identyfikacja małej cząsteczki będącej metabolitem leku może być kluczem do rozwiązania zagadki kryminalnej. Rozwiązania analityczne proponowane przez LECO – GC-TOFMS zapewnia kompletną i dokładną identyfikację metabolitów w krótkim czasie. Spektrometry mas LECO generują i rejestrują doskonałej jakości dane spektralne analitów występujących w szerokim liniowym zakresie dynamicznym. Wysokorozdzielcze i szybkie spektrometry mas czasu przelotu (TOFMS) dostarczają informacji na temat struktury badanych substancji, eliminując w ten sposób uzyskanie wyniku fałszywie dodatniego. Spektrometry mas firmy LECO umożliwiają szybką analizę jakościową metabolitów połączoną z dużą dokładnością i pewnością wyników, nie uznając kompromisów.

014-02-02_SepSci_Market5-3

Kontrola antydopingowa w sporcie

Obecność środków dopingowych w płynach ustrojowych sportowców jest przedmiotem badań laboratoriów toksykologicznych oraz kryminalistycznych. Dotychczas najczęściej stosowaną metodą w tego typu laboratoriach była tandemowa spektrometria mas MS/MS, służąca przede wszystkim do wykonywania analiz ukierunkowanych. Wysokorozdzielcze spektrometry mas czasu przelotu (HRT) firmy LECO oferują doskonałą wykrywalność znanych i nieznanych dotąd substancji. Substancje, które wcześniej nie były znane analitykom, nie mogły zostać wykryte metodą MS/MS. LECO wprowadziło na rynek wysokorozdzielcze spektrometry mas, które stanowią uniwersalne rozwiązanie do wykonywania analiz nieukierunkowanych. Możliwości systemu LECO GC-TOFMS dostarczają informacji pozwalających na jednoznaczną i pewną identyfikację metabolitów leków, przez co stanowią doskonałe narzędzie pozwalające sprostać wszelkim wymaganiom analitycznym.

014-02-02_SepSci_Market5-2

Narkotyki

Istnieje wiele substancji, których zażywanie powoduje podobne efekty jak palenie marihuany. LECO proponuje rozwiązanie w postaci systemu GC-TOFMS do analizy substancji odurzających, jak również ich metabolitów w płynach ustrojowych. Ten aparat umożliwia szybkie wykonanie analiz i zapewnia dużą przepustowość próbek. GC-TOFMS pozwala na wykrywanie nieznanych metabolitów oraz na oznaczanie znanych wcześniej określonych analitów. Utrzymanie spektrometrów mas LECO nie wymaga wysokich nakładów finansowych, a pozwala na osiąganie rzetelnych i wiarygodnych rezultatów. Z systemem GC-TOFMS firmy LECO pracuje się mądrze, a nie ciężko.

014-02-02_SepSci_Market5-1
Wróć