Leki naturalne i ziołowe

Wiele substancji pochodzenia roślinnego stosowanych jest obecnie do celów medycznych. Cały czas prowadzone są badania w kierunku pozyskania nowych substancji leczniczych, które byłyby stosowane w medycynie naturalnej do leczenia lub zapobiegania powstawaniu chorób. Systemy TOFMS firmy LECO zapewniają bardzo dobre rozdzielenie chromatograficzne oraz identyfikację analitów na podstawie widm mas wszystkich substancji obecnych w próbkach pochodzenia naturalnego. Dzięki zastosowaniu układów GCxGC znacznie zwiększających pojemność pikową układu, analityk jest w stanie wykryć i zidentyfikować nieznane do tej pory anality np. metabolity roślinne. Charakterystyka nowych środków leczniczych pochodzenia naturalnego za pomocą układów TOFMS jest bardziej sprawna, wydajna i świadoma.

014-02-02_SepSci_Market7-1

Wykrywanie materiałów farmaceutycznych

Rewolucyjne i unikalne wysokorozdzielcze systemy LECO TOFMS stanowią doskonałe narzędzie do określania struktury cząsteczek różnych substancji chemicznych, w tym także związków chemicznych o małych masach molowych (a także ich zanieczyszczeń), stosowanych podczas syntezy środków farmakologicznych. Bardzo często celem badań farmaceutycznych jest ustalenie pochodzenia zanieczyszczeń w próbce. Identyfikacja cząsteczki substancji zanieczyszczającej lek jest wymagana do określenia jej potencjalnego wpływu na kolejne etapy syntezy konkretnej cząsteczki leku. Spektrometry mas firmy LECO oferują wysoką rozdzielczość połączoną z dużą dokładnością pomiaru mas bez ograniczeń co do zakresu mas, dużą szybkość analizy oraz wysoką czułość. Parametry te pozwalają na jednoznaczną i pewną identyfikację głównych składników leku oraz zanieczyszczeń w materiałach farmaceutycznych.

014-02-02_SepSci_Market7-2

Synteza leków

Wszelkie badania zawiązane z syntezą oraz analizą nowych leków są planowane w ten sposób, aby można było wykonać jak najwięcej analiz przy jak najmniejszym nakładzie finansowym. LECO umożliwia realizowanie tego zamierzenia dzięki wykorzystaniu spektrometrów mas czasu przelotu (TOFMS). Sprzężone systemy LECO pozwalają na przeprowadzanie szybkich analiz, podczas których generowane są wysokiej jakości dane spektralne, pozwalające na sprawne dostosowanie metody do potrzeb analitycznych. Osoby odpowiedzialne za badania i rozwój laboratoriów farmaceutycznych potrzebują rozwiązań, które zapewnią wysoką rozdzielczość, dokładny pomiar mas oraz dużą szybkość akwizycji danych i wykonanie wielu analiz w krótkim czasie. Ponadto dostarczają informacji  na temat jakości produktu. Wykwalifikowani specjaliści, posiadający bogate doświadczenie w laboratoriach przemysłowych, z powodzeniem wykorzystują rozwiązania LECO z dziedziny technik separacyjnych, aby zwiększyć efektywność i wydajność swojej pracy.

014-02-02_SepSci_Market7-3

Badania akademickie

Naukowcy, którzy zdobywają wiedzę, odkrywają nowe leki i starają się zrozumieć mechanizm ich działania w organizmie żywym, stosują wysokiej jakości urządzenia i doceniają te, które generują zbyt wysokich  kosztów związanych z ich utrzymaniem. Firma LECO dostarcza systemów z najwyższej półki, które odznaczają się dużą pojemnością pikową i zapewniają dobre chromatograficzne rozdzielenie, a także oferują wysublimowaną sprawność spektrometru mas czasu przelotu oraz zintegrowane oprogramowanie posiadające nowoczesne narzędzia do obróbki danych. Firma LECO wdrożyła swoje najnowocześniejsze, zaawansowane technologie w układach GCxGC-TOFMS przeznaczonych do identyfikacji metabolitów (Met-ID), do badania próbek żywności, próbek środowiskowych i nie tylko. Systemy LECO wyposażone w kompletne oprogramowanie LECO, umożliwiają naukowcom poszerzenie horyzontów w dziedzinie nauk przyrodniczych.

Academic Research
Wróć