Analiza biomarkerów

Poszukiwanie biomarkerów różnych chorób wymaga stosowania narzędzia, które pozwoli na bardzo dokładny pomiar mas i jednoznaczną identyfikację metabolitów. Stosowanie wysokorozdzielczego spektrometru mas czasu przelotu (ang. high resolution TOF, HRT) umożliwia oznaczenie wielu metabolitów oraz zbadanie ich struktury podczas jednej analizy, wykluczając potrzebę skanowania każdego analitu z osobna. Oznacza to, że próbka zawierająca tysiące analitów może zostać całkowicie zbadana za pomocą zintegrowanego systemu HRT w wyniku jednej analizy. LECO oferuje połączenia wysokorozdzielczej spektrometrii mas czasu przelotu zarówno z chromatografią cieczową, jak i gazową. Aparaty te wyposażone są w oprogramowanie pozwalające na sterowanie chromatografem, analizatorem i detektorem, na zbieranie i przetwarzanie danych. System Pegasus GC-HRT stanowi doskonałe rozwiązanie, dla tych którzy pragną dogłębnie poznać świat metabolomiki.

014-02-02_SepSci_Market4-3

Metabolomika roślin

Możliwość oznaczenia substancji o małych masach molowych w wysokiej jakości produkcie spożywczym lub rozróżnienie gatunków roślin do celów medycznych są częścią strategii profilowania metabolicznego roślin. Analiza próbek pochodzenia roślinnego różnymi metodami analitycznymi jest znacznie utrudniona przez obecność bogatej matrycy zawierającej przede wszystkim znaczne ilości węglowodanów i chlorofilu. Jednakże LECO oferuje swoim klientom rozwiązanie w postaci systemu GCxGC-TOFMS, który rozwiązuje problem dotyczący wpływu matrycy na identyfikację analitów. Ponadto, stosowanie GCxGC-TOFMS zapewnia dużą przepustowość próbek i doskonałe rozdzielenie chromatograficzne, które stanowią klucz do skutecznej i efektywnej charakterystyki metabolitów roślinnych.

014-02-02_SepSci_Market4-2

Profilowanie metaboliczne

W ostatnim czasie obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania analizą metabolitów pod kątem poszukiwania biomarkerów chorób, a także określania wpływu różnych czynników na organizmy, w tym na przykład badania wpływu nowo syntezowanych leków. Stosowanie systemów LECO w metabolomice pozwala na skrócenie czasu analizy pojedynczej próbki i znaczne zwiększenie przepustowości próbek, co stanowi kluczową strategię w badaniu biologii systemów. Dodatkowo, oprogramowanie zawiera funkcje pozwalające na wykonywanie analiz statystycznych, ułatwiających wnioskowanie. Osoby zajmujące się metabolomiką, które chcą zwiększyć wydajność swojej pracy badawczej, powinny posiadać w swoim laboratorium system LECO. Firma LECO posiada bogate doświadczenie w tego typu badaniach i zdobyła uznanie wśród użytkowników swoich aparatów, którzy na co dzień zajmują się analizą metabolitów.

014-02-02_SepSci_Market4-1
Wróć