Akredytacja LECO

LECO przestrzega surowych norm jakości w zakresie oferowanych produktów, świadczonych usług, ochrony środowiska i zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy. LECO Corporation posiada certyfikat ISO:

LECO Corporation ISO 9001:2008

LECO Corporation działa w oparciu o System Zarządzania Jakością certyfikowany przez HSB w zgodzie z wymaganiami ISO 9001:2008

Wróć