Oznaczenie zawartości całkowitego węgla organicznego (TOC) w glebach, skałach i łupkach

DOKUMENT: Application | Ref: 203-821-543Pobierz
Category: Analiza elementarna, Środowisko i rolnictwo

Oznaczenie TOC/TIC w glebach, skałach i łupkach

Analizator RC612 pozwala na oznaczenie nie tylko węgla całkowitego, ale również jego form nieorganicznych TIC i organicznych TOC.  Pomiarów można dokonywać w próbkach skał, gleb i łupków oraz innych materiałach nieorganicznych, dzięki zastosowaniu metody separacji temperaturowej. Ref: 203-821-543.

Wróć