• Siarka/Węgiel

  SulfurCarbon

  Techniki jednoczesnego lub osobnego oznaczania węgla i siarki w różnorakich  materiałach organicznych jak węgiel, koks, oleje, jak również pewnych materiałach nieorganicznych jak gleby, cement, wapień zgodnie z ASTM. Dokładny wynik otrzymujemy w mniej niż 3 minuty bez potrze by stosowania niebezpiecznych odczynników.

 • Węgiel/azot / białko

  CarbonNitrogenProtein

  Alternatywne do metody Kjeldahla rozwiązanie zapewnia szybsze bezpieczniejsze i powtarzalne wyniki w analizie białka w żywności. Metoda wysokotemperaturowego spalania Dumas zapewnia minimalną preparatykę, duża masa daje odpowiednią homogeniczność próbki oraz precyzję pomiaru.

 • Węgiel/azot/siarka z makro odważki

  CarbonNitrogenSulfur

  LECO oferuje unikalne rozwiązania do precyzyjnego oznaczania węgla, azotu i siarki w glebach, karmach, paszy, nawozach, artykułach spożywczych i innych stałych I płynnych próbkach organicznych. Analizatory LECO pozwalają na szybką analizę (mniej niż 5 minut) próbek o masie nawet do 3g.

  no post
 • Węgiel/ wodór/ azot

  CarbonHydrogenNitrogen

  Ogromna liczba zastosowań analizatorów serii LECO CHN zapewnia optymalną wszechstronność urządzeń dostępnych w różnych możliwych konfiguracjach (azot/białko, węgiel/azot, oraz węgiel wodór i azot).

 • Węgiel/ wodór/ azot/ tlen/ siarka ( CHNOS )

  CarbonHydrogenNitrogenOxygenSulfur

  Wyjątkowe rozwiązania technologiczne i oprogramowanie LECO dla uzyskiwania optymalnej wydajności w oznaczaniu C, H, N, S i O z mikro próby (1 to 10 mg). Analizatory oferują niski koszt pojedynczej analizy w precyzyjnym oznaczaniu różnego rodzaju próbek w postaci płynnej jak i ciekłej. Typowe obszary pracy to farmacja, polimery, chemia oraz petrochemia.

 • Oznaczanie topliwości popiołu

  Ash

  LECO zapewnia metody zgodne z ASTM-, DIN-, ISO- oraz BSI- przy automatycznym oznaczaniu topliwości popiołu  w próbkach węgla, koksu i biomasy AF700 posiada funkcję rozpoznawania obrazu (IRF), podwójny piec do jednoczesnej analizy próbek w atmosferze utleniającej i redukującej i wiele więcej.

 • Materiały eksploatacyjne dla organiki

  Opracowaliśmy nasze urządzenia tak by poprawić ich odporność przy minimalnym zaangażowaniu operatora. Stosowanie oryginalnych materiałów) eksploatacyjnych LECO zapewnia najlepszą wydajność i długowieczność pracy urządzeń. Do aplikacji organicznych oferujemy wileorazowe łódeczki niklowe, łódeczki ceramiczne i jednorazowe wkładki niklowe, kapsułki cynowe, Anhydron, N katalizator, Lecosorb, pałeczki miedziane, wełna kwarcowa w paskach, wełna stalowa, wełna szklana, łódeczki ceramiczne, kapsułki i tygle, rury spalań i na odczynniki,  wzorce certyfikowane i próbki wzorcowe oraz wiele innych.

  main-Consum-Organic
Wróć