• Ilościowa analiza pierwiastkowa i profilowa

    Spektrometry ze wzbudzeniem jarzeniowym LECO oferują rozwiązania do rutynowego oznaczania większości materiałów żelaznych w procesie kontroli jak i badawczym. Dostarczają wysoce dokładnych wyników analizy ilościowej jak i rozkład chemiczny na profile w analizie powłok i warstw.

Wróć