Wydarzenia: LECO na HTC-15 w Cardiff w styczniu 2018

24-01-2018 • Spektrometria Mas

HTC-15 in Cardiff


HTC‐15 będzie najważniejszą konferencją dotyczącą technik separacyjnych w 2018 roku.

Rozwiązania LECO z zakresu technik separacyjnych są rozpoznawalne na całym świecie. W systemach GC/MS  LECO zaimplementowane są najnowsze technologie związane z kompletną dwuwymiarową chromatografią oraz spektrometrią mas czasu przelotu. LECO – światowy lider systemów GCxGC/MS ma zaszczyt sponsorować konferencję HTC-15.

Odwiedź wystawę LECO na stanowisku nr 30 i spotkaj się z naszymi ekspertami ds. aplikacji

Porozmawiaj ze specjalistą LECO na temat technologii, aparatów oraz oprogramowania.

Zapytaj o wersję testową SAT tj. Spectral Analysis Tools, która pozwala, na podstawie danych z GC i GCxGC, usprawnić identyfikację i względną ocenę ilościową substancji zawierających heteroatomy.

Zobacz nasz najnowszy system Pegasus BT: gdzie spektrometr TOFMS wykazuje czułość na poziomie fg i jest w stanie rejestrować 35 000 widm mas w zakresie 10-1 5000 amu (tj. ponad 50 milionów atomowych jednostek masy w ciągu sekundy).

Wróć