Rozwiązania analityczne do cementu

Cement-analysis-LP

Przy wyzwaniach związanych z jakością cementu możesz liczyć na rozwiązania analityczne LECO.

Proces produkcyjny cementu codziennie tworzy nowe wyzwania w kontroli jakości . Procesowi kontroli podlegają kamień wapienny, gips, surowce wsadowe, klinkier i gotowy cement a także paliwa kopalne i alternatywne. LECO oferuje dopasowane rozwiązania z naszej szerokiej oferty produktów i pomaga produkować wysokiej jakości cement.

 

Poniżej wybrane aplikacje dla niektórych naszych instrumentów . Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Calorimeter

AC600

Kalorymetr

• Ciepło spalania paliw kopalnych i alternatywnych
• Ciepło spalania próbek środowiskowych

CHN628

Analizator Elementarny CHNS

• C, H, N i S w węglu i koksie
• C, H, N i S w paliwach alternatywnych
• C, H, N i S paliwach ciekłych
• C, H, N i S w próbkach środowiskowych

Sulfur and Carbon Analysis by Combustion

SC832

Analizator siarki i węgla

• CO2 /SO3 w cemencie, klinkierze, surowcach, kamieniu wapiennym i wapnie
• C/S w paliwach stałych (węgiel, koks, odpady)
• C/S w paliwach ciekłych(oleje, odpady)
• C/S w próbkach środowiskowych

RC612

Analizator wielofazowy węgla i wilgoci

• TOC/TIC/EC w kapmieniu wapiennym i odpadach
• CO /Woda w cemencie/klinkierze
• Szybki test na LOI przez oznaczenie Wody/CO2
• Wilgoć, woda i węgiel w wapnie palonymi gaszonym
• CO2 /Węglany w wapnie
• Woda krystalizacyjna w klinkierze
• H2O-fazowa w wapnie i gipsie
• CO2 w cemencie

TGA701

Termograwimetria (macro TGA)

• Straty prażenia (LOI) w popiele lotnym i cemencie portlandzkim
• Dwuetapowe straty prażenia (LOI) w cemencie
• Wilgoć, częsci lotne i popiół w węglu
• Wilgoć, częsci lotne i popiół w paliwach alternatywnych
• Formy hydratacyjne gipsu
• Wilgoć/woda krystalizacyjna w wapnie

CS744

Analizator CS z piecem indukcyjnym

• Szybkie oznaczenie CO2 /SO3 w cemencie i klinkierze
• SO3 w gipsie

Czy możemy pomóc z
Informację techniczna
Ofertą cenową
Testami próbki/Demo ?
Skontaktuj się z nami

Wstępne wskazówkiCement_Download_ThumbnailPobierz

Wróć