AC600 Zaawansowany kalorymetr izoperiboliczny z LECO

Calor
main-AC600

Naczynie ciśnieniowe

  • Nowe naczynie ciśnieniowe jest lżejsze, ma zaokrąglone krawędzie i nowy typ zamknięcia, umożliwiający zakręcenie naczynia po 1,5 obrotu.

Opis

Ciepło spalania i wartość opałowa są jednymi z najważniejszych parametrów jakościowych w analizie próbek paliw stałych i ciekłych, biopaliw i paliw wtórnych. Ciepło spalania jest określane poprzez spalenie próbki w atmosferze tlenowej, w umieszczonym w wodzie naczyniu ciśnieniowym i precyzyjnym pomiarze wydzielonego ciepła. Ilość wydzielonego ciepła jest podstawą do określenia ciepła spalania substancji.

Automatyczny, izoperiboliczny kalorymetr LECO AC600 wyznacza nowe standardy w dziedzinie pomiarów kalorymetrycznych I został zaprojektowany do oznaczania ciepła spalania różnych materiałów organicznych takich jak: węgiel, koks, biomasa oraz paliwa ciekłe. Półautomatyczna praca w kombinacji z termodynamicznym trybem pracy TruSpeed® pozwala na skrócenie czasu analizy, zwiększenie liczby analiz na godzinę bez stray na dokładności pomiaru.

Nowe, lżejsze naczynie ciśnieniowe dzięki ergonomicznej konstrukcji i zintegrowanej z kalorymetrem stacji napełniania znacznie ułatwia obsługę.

Polskie oprogramowanie pracujące w środowisku Windows® umożliwia wprowadzanie przeliczeń i poprawek zgodnie z wymogami norm ASTM, DIN, ISO i PN.

 

Zalety:

  • Najszybszy dostępny na rynku kalorymetr z czasem analizy na poziomie 5 minut bez straty dokładności i precyzji pomiaru
  • Zautomatyzowane funkcje i ergonomiczna konstrukcja zwiększające efektywność pracy
  • Połączona z kalorymetrem stacja napełniania/opróżniania ułatwiająca obsługę naczyń ciśnieniowych

Zasada działania

Dostępność dwóch trybów pracy i kalkulacji wyników. W standardowym trybie Delta T ciepło spalania oblicznae jest na podstawie maksymalnej różnicy temperature w płaszczu wodnym. Opracowany przez LECO tryb TruSpeed uwzględnia pojemność cieplną poszczególnych komponentów urządzenia z jednoczesną korekcją przepływu ciepła. Tryb TruSpeed umożliwia skrócenie czasu pojedynczej analizy do 5 minut, bez strat dokładności i precyzji pomiaru ciepła spalania. Co istotne, w trakcie trwającej analizy można przygotowywać następne naczynie do analizy, co znacząco skraca ogólny czas serii analiz.

 

 Cechy  :

  • Zastosowanie lżejszego i bardziej zaokrąglonego naczynia ciśnieniowego ułatwia obsługę i polepsza transfer ciepła
  • Wygrawerowany numer seryjny naczynia w celu łatwiejszej identyfikacji
  • Automatyczne napełnianie, opróżnianie oraz pomiar objętości wody w kalorymetrze, a także automatyczne sterowanie grzaniem i dozowaniem wody chłodzącej
  • Możliwość zdefiniowania przez użytkownika własnych przeliczeń, jednostek i formatu danych
  • Korekty wyników ze względu na długość nitki, drucika, zawartość azotu, siarki i popiołu

Aplikacja

Urządzenia LECO mogą pracować w szerokim zakresie aplikacji. Poniżej można znaleźć noty aplikacyjne opisujące najpopularniejsze zastosowania. Prosimy o kontakt z działem sprzedaży w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Ciepło spalania węgla

Ciepło spalania węgla kamiennego jest najczęściej wykorzystywanym parametrem jakościowym stosowanym do klasyfikacji typu i kształtowania cen węgla.Dowiedz się więcej...

Koks metalurgiczny

Oznaczanie ciepła spalania koksu metalurgicznego przy użyciu AC600. Ref: 203-821-473Dowiedz się więcej...

Koks petrochemiczny

Ciepło spalania koksu petrochemicznego na AC600. Ref: 203-821-467Dowiedz się więcej...

Ciepło spalania

Ciepło spalania w olejach opałowych i biomasieDowiedz się więcej...

Opcje i modele

Opcje

Urządzenie może być wyposażone w dodatkowe opcje. Prosimy o kontakt z działem sprzedaży w celu wybrania odpowiedniej konfiguracji.

Termostat z cyrkulacją wody Termostat z cyrkulacją wody jest wymagany dla poprawnej pracy kalorymetru AC6000

Diagnostyka SmartLine

System zdalnej diagnostyki urządzenia przez internet

Modele

Każde urządzenie może być skonfigurowane według wymagań klienta. Prosimy o kontakt z działem sprzedaży w celu wybrania odpowiedniej konfiguracji.

AC600SC AC600 zestaw z naczyniem ciśnieniowym i komputerem

AC600SHC AC600 zestaw z naczyniem odpornym na halogenki i komputerem

AC600DC Zestaw podwójny z naczyniem ciśnieniowym i komputerem

Dokumentacja

Wróć