CHN628 Analizator węgla, wodoru, azotu

CarbonHydrogenNitrogenSulfur
main-CHN628

Bezobsługowy automatyczny podajnik próbek

Niezawodny, grawitacyjny podajnik na 120 próbek

Liquid autosampler

Opis

Analizator CHN628 reprezentuje piątą generację analizatorów elementarnych LECO do analiz materiałów o matrycy organicznej i  pracujących metodą spalania.

Zastosowanie najnowocześniejszych komponentów i rozwiązań w zakresie oprogramowania znacząco zwiększa stabilność i niezawodność urządzenia. Analizatory serii CHN628 znajdują zastosowanie w szerokim zakresie aplikacji do analiz materiałów o matrycy organicznej. Najwięcej zastosowań analizatory znajdują przy analizach następujących materiałów: paliwa stałe i ciekłe (węgiel, koks, biomasa, oleje), chemikalia (żywice, kleje, tworzywa sztuczne), próbki rolnicze (gleba, tkanki roślinne, pasze, mąka, oleje jadalne), żywność (białka).

Krótki czas analizy oraz dostępne konfiguracje – N, CN, CHN, CHNS – dają możliwość idealnego dopasowania do potrzeb użytkownika. Zastosowanie niezależnych, dedykowanych detektorów zapewniają równoczesną analizę wszystkich pierwiastków w bardzo krótkim czasie. Unikatowe rozwiązania w układzie pieca spalań i układzie detekcyjnym m.in. zbiornik balastowy i pętla dozująca wydłużają żywotność odczynników i obniżają koszty analiz. Dodatkowo rozwiązanie te nie wymagają stosowania rozdzielania chromatograficznego lub innych technik wymagających analizy pełnej objętości gazów.

Zalety:

 • Analiza do 14 próbek na godzinę, przy niskich kosztach eksploatacyjnych
 • Najkrótszy czas analizy: od 4 do 5 minut dla wszystkich analizowanych pierwiastków i naważek
 • Zgodność z normami AOAC, ASTM, ISO, AACC oraz ASBC
 • Możliwość analizy próbek  masie do 750 mg i objętości do 1ml
 • Sprawdzony system spalania LECO umożliwia analizę różnorodnych materiałów z wysoką precyzją i dokładnością w ramach jednej metody i kalibracji
 • Dodatkowy piec do oznaczania siarki zapewnia analizę w czasie krótszym niż 2 minuty
 • Uproszczona obsługa danych, możliwość tworzenia raportów i eksportu danych
 • Zwiększone bezpieczeństwo i wygoda obsługi

Zasada działania

Praca analizatorów serii CHN628 używanych do jednoczesnego oznaczania zawartości węgla, wodoru i azotu, opiera si´ na zasadach metody Dumas, określanej również jako metoda wysokotemperaturowego spalania w tlenie. Dzięki zastosowaniu takiej metodyki wszystkie pierwiastki oznaczane są w czasie nie przekraczającym 5 minut. Cykl analizy składa się z 3 części: płukania, spalania i oznaczania. W pierwszym kroku umieszczona w cynowej kapsułce próbka jest wrzucana do szczelnej śluzy, gdzie następuje usunięcie wszelkich gazów, które zostały schwytane podczas ładowania próby. Płukaniu poddawany jest cały układ gazowy urządzenia. Po zakończeniu etapu płukania próbka trafia ze śluzy do tygla ceramicznego umieszczonego wewnątrz rury spalań. Wysoka temperatura (950°C) w połączeniu z przepływem czystego tlenu, powodują szybkie i efektywne spalenie analizowanego materiału. Produkty spalenia przepływają przez piec wtórny, filtr i urządzenie Skraplające (wersje N i CN), by zapewnić całkowite spalenie oraz usunięcie pary wodnej, a następnie są gromadzone w zbiorniku balastowym. Zastosowanie zbiornika balastowego zapewnia ujednorodnienie składu mieszaniny gazów wydzielonych podczas spalania próbki, co jest niezbędne do precyzyjnych oznaczeń. Do oznaczenia zawartości poszczególnych pierwiastków wykorzystywane są detektory absorpcji w podczerwieni (węgiel i wodór) oraz detektor termoprzewodnościowy (azot). Do oznaczania siarki służy dodatkowy piec w którym możliwe jest osiągniecie wymaganych przez normy temperatur powyżej 1350°C. Pomiar siarki odbywa się niezależnie od pomiaru pozostałych pierwiastków, co umożliwia równoczesne z pomiarem CHN wykonywanie pomiarów siarki w czasie ok. 2 minut.

Cechy

 • Dwustopniowy piec w kształcie litery U pracujący w temperaturze do 1050°C zapewnia całkowite spalenie w tlenie próbek organicznych, bez konieczności stosowania metalicznych utleniaczy lub dodatkowych gazów nośnych
 • Kwarcowa lanca ukierunkowująca przepływ tlenu bezpośrednio na próbkę, co zapewnia efektywne i całkowite spalenie
 • Tygiel porowaty o dużej pojemności wspomagający proces całkowitego spalenia próbki i wydłużający okresy pomiędzy wymianami
 • Zbiornik balastowy i pętla dozująca zmniejszające zużycie odczynników osuszających i redukcyjnych
 • Łatwy dostęp do zbiornika balastowego i zaworów podczas ułatwia okresowe kontrole tych podzespołów
 • Dostępne zestawy do szybkiej wymiany połączeń elastycznych w układzie gazowym

Aplikacja

Urządzenia LECO mogą pracować w szerokim zakresie aplikacji. Poniżej można znaleźć noty aplikacyjne opisujące najpopularniejsze zastosowania. Prosimy o kontakt z działem sprzedaży w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Oznaczanie zawartości węgla, wodoru i azotu w próbkach biomasy

Analizator LECO CHN628 umożliwia szybkie, niezawodne i niezależne od matrycy oznaczenie składu elementarnego wszelkiego rodzaju biopaliw, w ciągu zaledwie 4-5 minut.Urządzenie może być wyposażone w dodatkowy piec do analizy zawartości siarki i tlenu.Dowiedz się więcej...

Siarka w ciekłych węglowodorach

Sulfur in Petroleum Products by ASTM D1552. Ref: 203-821-466Dowiedz się więcej...

Analiza węglowodorów

Węgiel, wodór i azot w węglowodorach przy użyciu analizatora LECO CHN628. Ref: 203-821-462Dowiedz się więcej...

Nowość ! – Gleby i tkanki roślinne

Jednoczesne oznaczanie węgla i azotu w próbkach gleb i roślinDowiedz się więcej...

Węgiel i koks

Węgiel, wodór i azot w węgluDowiedz się więcej...

Węgiel i koks

Węgiel, wodór i azot w koksieDowiedz się więcej...

Opcje i modele

Opcje

Urządzenie może być wyposażone w dodatkowe opcje. Prosimy o kontakt z działem sprzedaży w celu wybrania odpowiedniej konfiguracji.

Piec do oznaczania siarki 628S Dodatkowy piec do oznaczania siarki umożliwia niezależny pomiar naważek do 350 mg w czasie poniżej 2 minut

Automatyczny podajnik próbek Bezobsługowy automatyczny podajnik na maksymalnie 120 próbek

Automatyczny podajnik próbek ciekłych Sterowany z oprogramowania podajnik próbek ciekłych. Dostępny dla modeli N i CN

Diagnostyka SmartLine

System zdalnej diagnostyki urządzenia przez internet

Modele

Każde urządzenie może być skonfigurowane według wymagań klienta. Prosimy o kontakt z działem sprzedaży w celu wybrania odpowiedniej konfiguracji.

CHN628C Analizator węgla, wodoru i azotu z podajnikiem, komputerem i oprogramowaniem

CN628C Analizator węgla i azotu z podajnikiem, komputerem i oprogramowaniem

FP628C Analizator azotu z podajnikiem, komputerem i oprogramowanieme

Dokumentacja

Wróć