Biblioteka aplikacji LECO Techniki Separacyjne - Spektrometria Mas

W tej bibliotece znajdują się najnowsze Noty Aplikacyjne opublikowane przez LECO. Wszystkie Noty Aplikacyjne opracowane przez LECO od chwili stworzenia w 1936 pierwszego analizatora, są dostępne w naszych biurach regionalnych. Jeśli wśród dostępnych  tutaj materiałów nie ma poszukiwanych informacji, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Proszę użyć funkcji wyszukiwania do odszukania odpowiedniej Noty Aplikacyjnej. Wyszukiwanie jest możliwe po aplikacjach lub produktach LECO.

Poniżej 20 pliki z aplikacjami dotyczące wybranego produktu, z biblioteki zawierającej 264 plików. Dostęp wymaga rejestracji.

Monitorowanie opioidów za pomocą systemu LECO Pegasus BT

Pojawienie się GC-TOFMS znacznie poprawiło monitorowanie leków opioidowych i ich metabolitów w złożonych matrycach, takich jak ślina, osocze i mocz.Dowiedz się więcej...

Analiza ilościowa ftalanu w tworzywach sztucznych za pomocą LECO Pegasus BT

Ta nota aplikacyjna prezentuje zdolność systemu Pegasus BT GC-TOFMS do ilościowego oznaczania czterech regulowanych ftalanów w plastikowych produktach konsumenckich.Dowiedz się więcej...

Zapach selera: zastosowanie HS-SPME GC-TOFMS oraz indeksów retencji do pełnej charakterystyki substancji lotnych

Badano fazę nadpowierzchniową selera za pomocą techniki HS-SPME w połączeniu z GC-TOFMS. Mimo dość skomplikowanej matrycy wykryto setki analitów, wiele z nich znacząco wpływających na zapach selera. Dowiedz się więcej...

Porównanie profilu smakowego i zapachowego cukierków truskawkowych i świeżych truskawek

Wykonano analizy cukierków o smaku truskawkowym oraz świeżych truskawek za pomocą LECO Pegasus® BT GC-TOFMS, a następnie porównano zebrane dane. Dzięki wykorzystaniu dekonwolucji zidentyfikowano setki analitów, które zwykle koelują lub są maskowane przez inne substancje. Takie podejście umożliwiło wykrycie substancji wpływających na smak i zapach produktu. Wykryte związki chemiczne różnicujące próbki należały do grupy laktonów, estrów etylowych, seskwiterpenów.Dowiedz się więcej...

Badania substancji zanieczyszczających środowisko uwalnianych z elektrośmieci z zastosowaniem systemu Pegasus® GC-HRT 4D

Celem badań było dokładne poznanie wszystkich substancji organicznych emitowanych przez elektrośmieci do środowiska. Badania wykonano za pomocą systemu kompletnej dwuwymiarowej chromatografii gazowej sprzężonej z wysokorozdzielczą spektrometrią mas. GCxGC-HRT jest doskonałym narzędziem analitycznym do pełnej analizy chemicznej substancji w próbkach o bogatej matrycy.Dowiedz się więcej...

Wykrywanie substancji zawierających siarkę w brokułach za pomocą GC-TOFMS

Za pomocą Pegasus® BT w szybki i prosty sposób wytypowano substancje różnicujące próbki. Zastosowane zostały funkcje oprogramowania odpowiedzialne za automatyczne przetwarzanie i filtrowanie danych, co pozwoliło na sprawne określenie substancji zawierających siarkę. Stosowanie systemów GC-TOFMS umożliwia uzyskanie znacznie więcej informacji na temat wszystkich analitów w próbce. Ref. 203-821-531Dowiedz się więcej...

Badanie aromatu cukierków żelowych za pomocą HS SPME chromatografii gazowej i spektrometrii mas

Zaprezentowano tu możliwości analityczne, łatwość pracy i zaadoptowania do nowych badań systemu LECO Pegasus BT (GC-TOFMS). Ten spektrometr mas czasu przelotu typu benchtop skutecznie różnicuje egzotyczne profile smakowe cukierków żelowych. Ref. 203-821-529Dowiedz się więcej...

Metoda EPA 8270 analizy średnio lotnych związków organicznych za pomocą systemu Pegasus BT (GC-TOFMS)

W niniejszej nocie zaprezentowano dane potwierdzające spełnienie wymagań analitycznych normy EPA 8270 przez system Pegasus BT. Wysoka czułość tego systemu, szeroki zakres dynamiczny spektrometru oraz duża przepustowość z powodzeniem spełniają wymagania tej normy. Źródło jonów StayClean, które nie wymaga czyszczenia zapewnia ciągłość analizy i minimum obsługi serwisowej. Ref. 203-821-530Dowiedz się więcej...

Nowy Pegasus® BT! Szybka analiza przesiewowa barbituranów w ludzkim moczu za pomocą GC-TOFMS

Prezentowane dane wskazują, że za pomocą systemu LECO Pegasus BT można wykrywać barbiturany na dużo niższym poziomie niż te określone przez wytyczne. Otrzymane krzywe kalibracyjne dla barbituranów w ekstrakcie są liniowe dla szerokiego zakresu stężeń. Każdą analizę wykonano w czasie poniżej 9 minut. Ref. 203-821-528Dowiedz się więcej...

Nowy Pegasus® BT! Profilowanie metabolomiczne ekstraktów z kukurydzy i ryżu z zastosowaniem systemu GC-TOFMS typu benchtop

W ciągu 10 minut uzyskano kompletne informację na temat wszystkich metabolitów. Metabolity zostały automatycznie zidentyfikowane z dużą pewnością. Uzyskane dane przetwarzano za pomocą oprogramowania ChromaTOF zawierającego opcje wspomagające identyfikację pików, jak automatyczne wyszukiwanie pików, porównywanie zarejestrowanych widm mas z widmami ze wskazanej biblioteki oraz wykorzystanie wartości czasów retencji. Ref. 203-821-526Dowiedz się więcej...

Nowy Pegasus® BT! Analiza tłuszczów w żywności za pomocą GC-TOFMS

FID jest typowym detektorem do tego typu analiz. Jednak w niniejszej nocie aplikacyjnej przedstawiono kilka zalet w których MS, a w szczególności TOFMS, umożliwia poprawną dekonwolucję widm, dostarcza znacznie więcej informacji na temat składników próbki. Pegasus BT jest dedykowany do rutynowych badań przesiewowych, jak np. analiza dla tłuszczów w żywności. Ref. 203-821-525Dowiedz się więcej...

Nowy Pegasus® BT! Szybka analiza pozostałości pestycydów w żywności za pomocą nowego systemu GC-TOFMS typu benchtop

Pegasus BT łączy szeroki zakres dynamiczny z dużą czułością (LOD ≤ 0,1 ppb dla 74% oznaczanych pestycydów) i jest doskonałym narzędziem do ilościowego oznaczania pozostałości pestycydów w żywności. Ref. 203-821-524Dowiedz się więcej...

Nowy Pegasus® BT! Charakterystyka herbat owocowych

Pegasus BT dostarcza pełnej informacji na temat profilu aromatycznego każdej próbki herbaty, podczas jednej analizy chromatograficznej. Możliwość oznaczenia każdego analitu pozwala porównywać oraz różnicować próbki. Ref. 203-821-523Dowiedz się więcej...

Nowy Pegasus® BT! Walka z oszustwami paliwowymi: Wykrywanie markera Accutrace 10S w paliwie Diesel’a

Pegasus BT LECO GC-TOFMS z łatwością spełnia wymagania dotyczące oznaczania markera w paliwie. Jego zastosowanie w tego typu badaniach umożliwia pominięcie metod przygotowania lub wcześniejszego częściowego rozdzielenia analitów próbki. Pełna analiza trwa ok. 15 minut i umożliwia analizę ilościową analitów w zakresie stężeń od 2500 do 10 ppb. Ref. 203-821-522Dowiedz się więcej...

Nowy Pegasus® BT! Metoda do przesiewowego oznaczania alergenów kontaktowych w perfumach za pomocą GC-TOFMS

Opracowano metodę analizy rozdzielenia i wykrywania 24 regulowanych alergenów kontaktowych w czasie około 5 minut za pomocą systemu GC-TOFMS. Zarejestrowane doskonałej jakości dane pozwalają, oprócz alergenów docelowych, wykrywać oraz oznaczać inne substancja w perfumach, jak na przykład te odpowiadające za zapach. Ref. 203-821-519Dowiedz się więcej...

Nowy Pegasus® BT! ASTM D5769: Rozwiązanie do oznaczania związków aromatycznych występujących w benzynie na wysokim poziomie stężeń

LECO Pegasus BT (GC-TOFMS) system typu benchtop z łatwością spełnia wymagania dotyczące czułości metody, stosunków jonowych i liniowości kalibracji, bez efektu nasycenia źródła jonów, stanowiąc niezawodne rozwiązanie do analizy związków aromatycznych. Ref. 203-821-518Dowiedz się więcej...

Analiza ilościowa alergenów kontaktowych w produktach higieny osobistej za pomocą GC-TOFMS

Pegasus HT w połączeniu z dekonwolucją oraz kalibracją w oprogramowaniu ChromaTOF stanowią doskonałe narzędzie do wykrywania alergenów kontaktowych w kosmetykach oraz produktach higieny osobistej. Pegasus HT, charakteryzujący się wysoką czułością oraz szybkością w całym zakresie mierzonych mas oraz wraz z funkcją dekonwolucji widm, pozwalają wykryć anality, które w warunkach standardowej analizy GC/MS pozostają ukryte. Ref. 203-821-515Dowiedz się więcej...

Wykrywanie skazy korkowej w winie za pomocą HS-SPME oraz GC-TOFMS po przez ilościową analizę 2,4,6-trichloroanizolu

Zastosowanie analizy fazy nadpowierzchniowej z SPME podczas przygotowania próbki z Pegasus HT w połączeniu z funkcją dekonwolucji i kalibracji dostępną w oprogramowaniu ChromaTOF, umożliwia wykrycie 2,4,6-trichloroanizolu (TCA) w winie na poziomie ppt. Substancja ta nawet na bardzo niskim poziomie stężeń powoduje skazę korkową w winie. Ref. 203-821-516Dowiedz się więcej...

Zróżnicowanie próbek wina świeżego i utlenionego za pomocą HS-SPME, GC-TOFMS oraz GC×GC-TOFMS

Systemy Pegasus HT oraz Pegasus 4D zastosowano do rozróżnienia próbek wina świeżego i utlenionego w wyniku obecności tlenu w butelce. Dzięki zwiększonej pojemności pików oraz czułości związanej z zastosowaniem kolumny drugiego wymiaru (GCxGC) możliwe było wykrycie substancji powstałych w wyniku procesu utleniania. Ponadto, dzięki funkcji dekonwolucji dostępnej w oprogramowaniu LECO ChromaTOF możliwe było poprawne zidentyfikowanie oraz rozdzielenie analitów maskowanych przez matrycę. Ref. 203-821-514Dowiedz się więcej...

Kryminalistyczna analiza GHB we włosach

Udowodniono, że zastosowanie systemu GC-HRT oraz funkcji High Resolution Deconvolution (HRD) oraz Target Analyte Finding (TAF) w oprogramowaniu ChromaTOF-HRT, umożliwiaja jakościową i ilościową analizę GHB w próbce włosów, jak również przeprowadzenie badań niecelowanych do oznaczania kwasów, aminokwasów, kwasów tłuszczowych, estrów, amin i monoacyloglicerydów.Dowiedz się więcej...
Wróć