• Oprogramowanie ChromaTOF

    TOF_SOFTGC

    Zaprojektowany dla naukowców, którym zależy na logicznej organizacji pracy, płynnym przepływie informacji i wysokosprawnych rozwiązaniach. ChromaTOF firmy LECO jest kompleksowym i elastycznym oprogramowaniem, które pozwala sprostać wszelkim wymaganiom współczesnych technik separacyjnych. Automatyczne zbieranie danych oraz generowanie raportów na każdym kroku wykonywanych operacji, stanowi doskonałe rozwiązanie umożliwiające operatorowi skrócenie czasu analizy danych do minimum oraz poprawia efektywność jego pracy.

  • Opcje oprogramowania

    Dzięki unikalnym funkcjom przetwarzania danych w oprogramowaniu ChromaTOF, proces szybkiego zbierania danych oraz generowania informacji na temat zgromadzonych danych zachodzi bardzo sprawnie i wydajnie. Wszechstronne i łatwe w użyciu narzędzia: Target Analyte Quantification, Characterisation oraz Reference Compare służą porównywaniu próbek. Narzędzia związane z optymalizacją GCxGC w połączeniu z Classification, Scripting oraz biblioteką widm metabolitów są zawsze w zasięgu ręki.

Wróć