• Spektrometria mas czasu przelotu (TOFMS)

  TOFMS

  Systemy LECO zaprojektowane zostały, by dostarczać użytkownikom kompletnych danych spektralnych. Technologia LECO w układach TOFMS pozwala na rejestrację niezniekształconych widm masowych, zapewniając ciągłość spektralną i odpowiednią ilość punktów pomiarowych w piku chromatograficznym. Spektrometry mas mogą być wykorzystane jako detektory do szybkiej chromatografii gazowej dzięki zastosowaniu dużej szybkości rejestracji widm, co umożliwia skrócenie czasu analizy do minimum, przy zwiększeniu wykrywalności i zachowaniu dobrej jakości widm.

 • Wysokorozdzielcza spektrometria mas czasu przelotu (high resolution TOFMS)

  TOFHRTMS

  Naukowcy, którzy potrzebują aparatu dokonującego dokładnego pomiaru masy i pozwalającego wniknąć w głąb próbki, stosują  systemy HRT (ang. high resolution TOF) firmy LECO. Te wysokorozdzielcze systemy, pracując w trybie o maksymalnej rozdzielczości (ang. ultra-high resolution mode), zapewniają jednocześnie wysoką dokładność pomiaru masy, rejestrację pełnych widm masowych w całym zakresie mas, połączoną z wydajną i szybką detekcją analitów.

 • Oprogramowanie ChromaTOF

  TOF_SOFT

  Zaprojektowany dla naukowców, którym zależy na logicznej organizacji pracy, płynnym przepływie informacji i wysokosprawnych rozwiązaniach. ChromaTOF firmy LECO jest kompleksowym i elastycznym oprogramowaniem, które pozwala sprostać wszelkim wymaganiom współczesnych technik separacyjnych. Automatyczne zbieranie danych oraz generowanie raportów na każdym kroku wykonywanych operacji, stanowi doskonałe rozwiązanie umożliwiające operatorowi skrócenie czasu analizy danych do minimum oraz poprawia efektywność jego pracy.

Wróć